คลื่น 94.75 สถานีวิทยุคนรักถิ่นโคกอุดม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
www.9475buddyradio.net